Volg hier de volledige opbouw van onze campus

MRT. 02, 2021
True or False

Elkaar beter leren kennen, start met een open dialoog.

Hierbij tonen we een aantal stellingen waarbij we aangeven wat er al dan niet waar is in het 'True or false' concept.

Alle andere vragen omtrent MCA kan je terugvinden in onze FAQ.

Heb je andere vragen die nog niet werden beantwoord?
Aarzel niet ons te contacteren via: info@maritimecampusantwerp.com

Benieuwd naar de andere 'True or False' stellingen? Bekijk alle video's via het YouTubekanaal. De button kan je onderaan deze pagina vinden!

True or False: "MCA is een open campus"

True or False: "MCA wordt gebouwd in natuurgebied"

True or False: "Dit is de beste locatie voor MCA"

True or False: "MCA vormt geen bedreiging voor vogels en andere dieren"

True or False: "MCA is duurzaam"

JAN. 25, 2021
MCA gaat voor duurzaamheid ter land en ter zee
MCA corridor

DNA MCA

MCA wil gaan voor een efficiënte en duurzame maritieme sector. Het zit dan ook in het DNA van MCA om te werken aan de vergroening van de maritieme industrie in het kader van de volledige energietransitie. MCA onderzoekt hierbij en zet in op verschillende pijlers: efficiëntie, effectiviteit, economie, ecologie, ship management, veiligheid en gezondheid. Dit DNA komt tot uiting in de uitbouw van de campus, clean shipping vertaalt zich in sustainable building.

Transformatie

De uitdaging voor MCA is de volledige transformatie van wat het was: een smeeroliefabriek afgelopen decennia, en wat het wordt: een innovatieve campus. De ambitie van MCA is om de site om te vormen tot een waardevolle, groene en gezonde omgeving die afstapt van het klassieke industriële verleden naar een innovatieve, duurzame en propere toekomst.

Dat bewijst de grondige sanering die MCA op heden uitvoert om de sterk vervuilde gronden om te zetten tot een kwalitatieve basis voor de opbouw van de gebouwen.

Duurzaamheid en circulariteit

MCA legt de lat voor deze gebouwen op vlak van duurzaamheid, energie-efficiëntie en circulariteit bijzonder hoog. Een BREEAM outstanding en WELL platinum certificering zullen dit objectief aantonen.

De energievraag van het hoofdgebouw wordt volledig gedekt door hernieuwbare energieopwekking op de site zelf. Bij de keuze van de materialen is een levenscyclusbenadering belangrijk. Zo wordt bijvoorbeeld het beton van de oude site hergebruikt bij het beton van het nieuwe gebouw.

Groene gebouwen

Door de unieke locatie van de site in het groen is het voor MCA vanzelfsprekend om zich zoveel mogelijk in te zetten op vergroening.

Vanwege de strategische doelstellingen van MCA voor een duurzame maritieme sector, wil MCA deze visie doortrekken naar de fysieke campus die deze doelstellingen moet helpen realiseren. Voor MCA moet en zal de site bijgevolg een groen bedrijventerrein worden.

In het kader van ondersteuning van de lokale fauna, de biodiversiteit en het groene karakter worden de gebouwen natuurinclusief ontworpen. De architectuur draagt haar steentje bij door circulaire en lokale materialen te gebruiken maar meer nog door haar tijdloos en kwalitatief architecturaal concept met de voorziening van groendaken, verblijfplaatsen voor dieren en intelligente verduistering van lichtbronnen.

Groene omgeving

Het verhoogde groene deklandschap draagt bij tot een aangename buitenbeleving voor de gebruikers en bezoekers van de site maar ook tot duurzame ingrepen o.m. op vlak van waterretentie die infiltratie van regenwater in de bodem van de site en polderomgeving mogelijk maakt.

Er wordt sterk gekeken naar de interactie tussen de site en de natuur. De verdichting van de functies van de campus door efficiënt ruimtegebruik laat toe om een beperktere oppervlakte van de site aan te wenden. Dit biedt de mogelijkheid om een substantieel aandeel van 20% van de oppervlakte van de site terug te geven aan de natuur. Daarbij wordt toegelegd op de zones rondom de site voor een naadloze overgang. Daarenboven komt er midden op de site een groene corridor. Dit initiatief sluit aan bij de visie van MCA, niet alleen op vlak van duurzaamheid maar evengoed op het versterken van de lokale natuurwaarden. Concreet zal deze oppervlakte ingericht worden met streekeigen groen en moerasachtige waterpartijen. MCA wordt hierbij ondersteund door ecologen en duurzaamheidsdeskundigen zodat de site perfect kan aansluiten op haar omgeving.

Duurzame mobiliteit

Gezien het maritieme karakter is het vanzelfsprekend dat de waterzijde enorm belangrijk is voor MCA. De Schelde is van belang om mensen van en naar MCA te brengen. Op die manier wordt het een beleving om via het water naar MCA te komen. Verder wordt gestimuleerd om met de fiets te komen o.a. door het inzetten op elektrische fietsen. Ook verschillende deelsystemen en op termijn shuttles of bussen moeten de mogelijkheid bieden om de auto te laten staan.

OKT. 14, 2020
Omgevingsvergunning
Bouwplan 01
SEP. 29, 2020
De sloop

Bekijk hier de “behind the scenes” video van de sloop met onze bouwpartners Aertssen en DEME.

AUG. 13, 2020
Sneak preview van MCA

Dit is een sneak preview van hoe de MCA site er kan uitzien.

Speciale dank aan onze partners: KCAP Architects and Planners - Atelier Romain bv - Willemen Construct - TRACTEBEL - SPACEWELL | A Nemetschek Company

Maritime Campus Antwerp render
MEI 05, 2020
Werken Maritieme Campus Antwerpen (MCA) gestart

Antwerpen 05.05.2020 - De afgelopen weken was er, voor het eerst in jaren, opnieuw activiteit op de voormalige BP-site in het zuidelijkste punt van Antwerpen aan de Schelde. De sloop en sanering van de oude industriële site is de eerste stap voor een nieuwe en ambitieuze Maritieme Campus Antwerpen (MCA).

MCA wil maritieme en haven gebonden spelers - van grote corporate bedrijven tot start-ups - bij elkaar brengen. De doe-campus wordt het zenuwcentrum voor innovatie, gelinkt aan de brede maritieme havenindustrie. Hier komen bedrijven, publieke partners, onderzoekers en start-ups samen. De ambitie is niet minder dan de Europese en mondiale maritieme sector duurzaam maken en versterken.

Het grootste deel van de sloop en sanering is voorzien om tegen het einde van dit jaar klaar te zijn. De ambitie is om begin volgend jaar met de bouw van het eerste deel van de campus van ± 30.000m² te starten. De opening is voorzien in 2023.

“Op dit moment hebben we in ons land havens zoals Antwerpen en een maritieme sector van wereldniveau. Maar de wereld staat niet stil en de concurrentie wordt groter. Om op dat niveau te blijven meespelen, moeten we vandaag vooruit kijken. Ik geloof heel sterk in samenwerken waarbij technologie en innovatie de sleutelwoorden zijn. Het bundelen van de krachten met onze partners, in combinatie met kennisdeling, maakt dat we met R&D en innovatieve ideeën kunnen inspelen op de nieuwe evoluties in de sector. MCA zal ons helpen om de huidige positie te behouden, te versterken en verder uit te bouwen.”

Alexander Saverys - CEO CMB en initiatiefnemer

Reslea, de vastgoedpoot van CMB, werd vorig jaar eigenaar van de voormalige BP-site aan de Benzineweg, naast het natuurgebied ‘Hobokense polder’. De visie van MCA wordt momenteel vertaald in een ambitieus eerste deelproject en een masterplan voor de ganse site. Deze campus moet een doe-campus worden met plaats voor de kernactiviteiten van de grotere maritieme spelers, co-working en co-creatie, labo’s, ateliers, uitgebreide R&D-faciliteiten, onderwijsvoorzieningen en de nodige ondersteunende diensten. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk kwalitatieve partners uit de brede maritieme sector samen te brengen in één community op zoek naar antwoorden op de maritieme uitdagingen van morgen. Zowel overheidspartijen als privé-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen kunnen hier deel van uitmaken.

“Het idee van co-creatie voor MCA passen we ook toe op de uitwerking van de campus in een vernieuwende bouwteamformule. We zochten partners die mee zijn met onze visie en die willen meedenken. De bouwteampartners zijn compatibele en solide bedrijven die de juiste mensen aan tafel kunnen brengen. Aangezien het team vele jaren zal samenwerken, was een brede screening van competenties, middelen en mentaliteit nodig. Het is boeiend om het over een andere boeg te gooien en te zien dat dit leidt tot een inspirerend campusverhaal. Ook de MCA community willen we vanuit éénzelfde, ietwat atypische visie uitbouwen.”

Bart Huybrechts - Managing Partner MCA en Reslea

Sinds vorig jaar werkt een bouwteam volop aan het ontwerp van het eerste deel en aan een visie voor de ontwikkeling van de volledige site. Het bouwteam voor MCA is vernieuwend door de vroege en verregaande samenwerking van ontwerpers KCAP en Atelier Romain, aannemer Willemen Construct, ingenieursbureau Tractebel en smart buildingspecialist Spacewell. De sloop en sanering worden uitgevoerd door Deme Environmental Contractors (DEC) en Aertssen.

Laatste nieuwsberichten

5
MRT. 02, 2021 in Campus
True or False
Elkaar beter leren kennen, start met een open dialoog. Hierbij tonen we een aantal stellingen waarbij we aangeven wat er al dan niet waar is in het 'True or false' concept.Alle andere vragen omtrent MCA kan je terugvinden in onze FAQ. Heb je andere vragen die nog niet werden beantwoord?Aarzel niet ons te contacteren via: info@maritimecampusantwerp.comBenieuwd naar de andere 'True or False' stellingen? Bekijk alle video's via het YouTubekanaal. De button kan je onderaan deze pagina vinden!
MCA corridor
JAN. 25, 2021 in
MCA gaat voor duurzaamheid ter land en ter zee
DEME 09 011 043 17362
NOV. 13, 2020 in Campus
Het verloop van de sanering
Drie vragen aan Jan Zwaenepoel - projectleider DEC bodemsanering.
Bouwplan 01
OKT. 14, 2020 in Campus
Omgevingsvergunning